TH EN

Home : สาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ : อายุรกรรม

คุยกับหมอเรื่องโรคหลอดเลือดอุดตัน

 คุยกับหมอเรื่องโรคหลอดเลือดอุดตัน
 
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนไข้เบาหวานที่ผมตรวจรักษาอยู่เป็นประจำ มาด้วยอาการ ปวดเท้าจนถึงน่อง ปวดกระทันหัน ร่วมกับมีลักษณะเท้าเย็นเฉียบ เขียวคล้ำ บ่งบอกว่ามีการอุดตันของเส้นเลือดแดงที่มาเลี้ยงขาเฉียบพลัน
 
ซึ่งโรคนี้พบได้เรื่อยๆ สาเหตุหลักๆ คือ หลอดเลือดแข็งตัว (ATHEROACLEROSIS)
 
จากกรณีนี้ให้แง่คิด 2 อย่างคือ
 
ปัจจัยเสี่ยง โรคนี้มีปัจจัยเสี่ยงคล้ายกับโรคหัวใจขาดเลือดและโรคเส้นเลือดสมองตีบ คือ เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่
ถึงแม้เราจะรักษา และควบคุมปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นก็ตาม แต่ไม่สามารถป้องกันโรคเส้นเลือดอุดตันได้ 100%
แต่อย่างไรก็ตาม จากสถิติของต่างประเทศ การควบคุมปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวก็สามารถลดอุบัติการณ์การเกิดโรคเส้นเลือดอุดตัน หรือทำให้เกิดโรคช้าลง และสามารถลดอัตตราการตายลงได้
 
การควบคุมปัจจัยเสี่ยง
 
โดยการควบคุมน้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือดให้ดี รับประทานยาสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 
การรักษาในโรคหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลัน
 
คือการทำ Bypass หรือการใส่สายสวน เพื่อเอาลิ่มเลือดที่อุดตันออก แต่ถ้ามีการขาดเลือดมาก จนเนื้อเยื่อตายมาก มีติดเชื้อ อาจต้องผ่าตัดส่วนที่ขาดเลือดทิ้ง