รวมสุดยอดแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตอนที่ 1 และ 2

รายการบ่ายนี้มีคำตอบ...รวมสุดยอดแพทย์เชี­่ยวชาญเฉพาะทาง (รพ.สุขุมวิท) ตอนที่ 1 และ 2

โดย นพ. ดาวิน นารูลา ผอ.โรงพยาบาลสุขุมวิท
พญ. จุฑาทิพย์ งามวิเศษชัยกุล อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ และ
พญ. ชมนาด จิตต์แจ้ง รังสีแพทย์
ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556

รวมสุดยอดแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตอนที่ 1

รวมสุดยอดแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตอนที่ 2