สัมมนางานเบาหวาน....ภัยเงียบที่พึ่งระวัง

เนื่องจากโรงพยาบาลสุขุมวิท ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้เป็นเบาหวาน และเพื่อให้การรักษาดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงานสัมนา “เบาหวาน ภัยเงียบที่พึงระวัง” ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5A หากสนใจเข้าร่วมสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-391-0011