บริษัทประกันคู่สัญญา

 1. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัทอาคเนย์ประกันภัย
 3. บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
 4. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ์ จำกัด
 6. บริษัท เอซ อินชัวรันช์ จำกัด
 7. บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต(เนชั่นไวด์)
 8. บริษัท แอกซ่าประกันภัย
 9. บริษัทกรุงไทยแอกซ่า
 10. บริษัทไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
 11. บริษัทเฮลท์ เบนิฟิท คอนซัลแท้นส์ HBC
 12. บริษัทแมนูไลฟ์
 13. บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์
 14. บริษัทไอเอจี ประกันภัย(NZI)
 15. บริษัท AIA HEALTH CARE
 16. บริษัทบูพา เฮลท์อินชัวรันส์
 17. บริษัทอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี(Gold service)
 18. บริษัทเมดิลิงค์ (ประเทศไทย)
 19. บริษัทไทยประกันสุขภาพ
 20. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
 21. บริษัท FWD
 22. บริษัท กรุงเทพประกันภัย
 23. บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 24. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย
 25. บริษัท ไทยศรีประกันภัย
 26. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต
 27. บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย
 28. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย
 29. บริษัท AIG นิวแฮมเชอร์
 30. บริษัท แอกซ่า แอสซิสแต้นซ์ จำกัด
 31. บริษัท ไทยรีเซอร์วิสเซส(TPA)
 32. บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย
 33. บริษัท ทิพยประกันภัย
 34. บริษัท เมืองไทยประกันภัย
 35. บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย
 36. บริษัท เทเวศประกันภัย
 37. บริษัท กรุงเทพประกันภัย
 38. บริษัท นวกิจประกันภัย
 39. บริษัท วิริยะประกันภัย
 40. บริษัท MSIG
 41. บริษัท เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแท้นส์ จำกัด (HBC)