แพ็กเกจตรวจตาเด็ก

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ เด็ก

         โรคตาที่พบบ่อยในเด็กได้แก่ ภาวะสายตาผิดปกติที่ต้องได้รับการแก้ไขด้วยแว่นตา ภาวะตาขี้เกียจ (Lazy eye) ภาวะตาเหล่ โดยพบว่าโรคตาในเด็กมีความจำเป็นต้อง ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์ ผู้มีความเชี่ยวชาญ และรักษาในช่วงเวลาที่เหมาะสม หากรักษาช้าเกินไป
แพ็กเกจตรวจตาเด็ก