แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับเด็ก 9-14 ปี

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ สูติ-นรีเวช

• ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การเลือกโปรแกรมอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ร่วมกับการตัดสินใจของคนไข้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์กุมารเวช
โทร.02-3910011 ต่อ 314, 317,318