ตรวจสุขภาพตับ ด้วยเครื่องไฟโบรสแกน

“โรคตับ” อาจเป็นโรคที่ใครหลาย ๆ คนไม่ได้นึกถึง แต่โรคตับกลับเป็นโรคที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโรคติดเชื้อที่ทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งโรคตับที่ว่านี้ คือ โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี คนไข้ที่มีอาการตับอักเสบเรื้อรังเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดพังผืดจนกระทั่งกลายเป็นภาวะตับแข็งได้ในที่สุด หากเป็นตับแข็ง อาจกลายเป็นตับวายได้ และโรคตับแข็งนี้ ก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งตับได้ค่อนข้างสูง ดังนั้น การตรวจเช็คตรวจสุขภาพตับ หรือหมั่นตรวจอาการผิดปกติต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ตรวจตับ