เรื่องของสายตา

ดวงตา คุณรู้ไหม? นอกจากการใช้คำพูดในการสื่อสารให้เข้าใจกันแล้ว ดวงตาของเราก็เป็นอวัยวะสำคัญที่มีบทบาทและมีคุณค่ามากสำหรับเราทุกคน ประมาณกันว่า 70-80% ของสิ่งที่เรารับรู้และเรียนรู้ได้จากการมองเห็น การมองเห็นที่ชัดเจนจึงมีความสำคัญมาก

สายตาปกติ

เกิดจากกำลังรวมแสงของตาอยู่ในระดับพอดีเมื่อเทียบกับความยาวของลูกตา และกระจกตามความโค้งพอเหมาะ แสงจังไปตกพอดีที่จอประสาทตา ทำให้มองเห็นชัดเจนทั้งใกล้และไกล

สายตาสั้น

เกิดจากกำลังการรวมแสงของตามากเกินไปเมื่อเทียบกับความยาวของลูกตา อาจเกิดจากการที่กระจกตาโค้งมากเกินไป หรือขนาดลูกตายาวเกินไป แสงรวมก่อนถึงจอประสาทตา ทำให้มองไกลไม่ชัด ในขณะที่มองใกล้ชัด

สายตายาวโดยกำเนิด

เกิดจากกำลังการรวมแสงของตาน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับความยาวของลูกตา อาจเกิดจากการที่กระจกตาโค้งน้อยหรือขนาดลูกตาสั้นมากเกินไป ทำให้แสงรวมตัวกันหลังจอประสาทตา ทำให้มองไม่ชัดทั้งใกล้และไกล

สายตาเอียง

เกิดจากกำลังการรวมแสงของตาในแนวต่างๆ ไม่เท่ากัน มักเกิดจากกระจกตาไม่กลม เปรียบได้กับผิวความโค้งด้านข้างของไข่ไก่ ทำให้แสงที่ตกในแนวต่างๆ ของกระจกตาไม่สามารถรวมเป็นจุดเดียวได้ ภาวะนี้มักเกดร่วมกับภาวะสายตาสั้น หรือยาวโดยกำเนิด ทำให้มองเห็นภาพซ้อน

สายตายาวมีอายุ

เกิดจากการเสื่อมของกล้ามเนื้อภายในตา ที่ใช้ในการมองใกล้ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงปกติ เมื่ออายุเลย 40 ปี ภาวะนี้คนทั่วไปมักนำไปสับสนกับภาวะสายตายาวโดยกำเนิด

วิธีแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติโดยทั่วไป

การแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติจะใช้การแก้ไขกำลังการรวมแสง คือ ลดกำลังการรวมแสงของตาลงในผู้ที่มีสายตาสั้น และเพิ่มกำลังการรวมแสงของตาขึ้นในผู้ที่มีสายตายาว แต่เดิมวิธีการที่จะมำให้ผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติสามารถมองเห็นได้ชัดเจน มี 2 วิธี

  1. แว่นสายตา เป็นวิธีที่แพร่หลายที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีคนจำนวนมากไม่สามารถสวมแว่นตาได้ ด้วยเหตุต่างๆ กัน เช่น ผู้ที่มีสายตาแตกต่างกันมากในแต่ละข้าง การเล่นกีฬา หรือผู้ซึ่งประกอบอาชีพที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการสวมแว่นสายตา เช่น พนักงานต้องรับบนเครื่องบิน ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
    เลนส์สัมผัส หรือ คอนแทคเลนส์ เป็นอีกทางเลือกที่นิยมกันมาก อย่างไรก็ตามคนจำนวนมากไม่สามารถใส่เลนส์สัมผัสได้ หรือแพ้สารในน้ำยาล้างทำความสะอาด และสภาวะแวดล้อมบางอย่างที่ไม่เอื้ออำนวยต่อเลนศืสัมผัส เช่น ที่ซึ่งมีฝุ่นควันมาก รวมไปถึงการทำกิจกรรมบางอย่าง เช่น การว่ายน้ำ หรือ ดำน้ำ เป็นต้น
  2. การผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ หรือการทำเลสิก คือ การผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ โดยการใช้เลเซอร์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า "เอ็กไซเมอร์เลเซอร์" (Excimer Laser) เป็นแสงเลเซอร์แบบเย็น ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับพื้นที่ผิวสัมผัสเท่านั้น ไม่กระจายไปด้านข้าง หรือผ่านทะลุเข้าไปในลูกตาแต่อย่างใด ซึ่งเป็นวิธีการรักษาสายตาผิดปกติที่ปลอดภัย และแม่นยำที่สุด

เนื้อหาโดย : ศูนย์ตาโรงพยาบาลสุขุมวิท 
ปรึกษาปัญหาเรื่องตาได้ที่ 
02391-0011 ต่อ 601, 602