พญ.   รัชนี    ชาญสุไชย

พญ. รัชนี ชาญสุไชย

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สาขาวิชา สมองและระบบประสาท

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. รัชนี ชาญสุไชย ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 4:00 pm - 8:00 pm
วันพุธ 4:00 pm - 8:00 pm
วันพฤหัส 4:00 pm - 8:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: ประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: