นพ. พิบูล วชิรลาภไพฑูรย์

นพ. พิบูล วชิรลาภไพฑูรย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

หู-คอ-จมูก

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. พิบูล วชิรลาภไพฑูรย์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส 4:00 pm - 8:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2534

วุฒิบัตร

: สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2540

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: หู คอ จมูก เด็ก