ทพญ.   ศุภวิกา จั่นทองคำ

ทพญ. ศุภวิกา จั่นทองคำ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สาขาวิชา ทันตกรรมวิทยาเอ็นโดดอนต์

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย ทพญ. ศุภวิกา จั่นทองคำ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 9:00 am - 7:00 pm
วันพุธ -
วันพฤหัส 10:00 am - 7:00 pm
วันศุกร์ 9:00 am - 4:00 pm
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: