นพ. ธราธิป ประคองวงษ์

นพ. ธราธิป ประคองวงษ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคทางเดินอาหารและตับ

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. ธราธิป ประคองวงษ์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 4:00 pm - 7:00 pm
วันพฤหัส 8:00 am - 12:00 am
วันศุกร์ 8:00 am - 4:00 pm
วันเสาร์ 8:00 am - 3:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) ปี 2546

วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2549

อนุสาขา

: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: การส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

: การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร

: โรคตับ