พญ. ชุติมา เกิดศิริ

พญ. ชุติมา เกิดศิริ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สาขาวิชา ผิวหนัง

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. ชุติมา เกิดศิริ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 9:00 am - 3:00 pm
วันพฤหัส 9:00 am - 5:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: Clinical Fellow in Dermotology สถาบันโรคผิวหนัง

: วท.ม., วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: เวชศาสตร์ความงาม

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Laser, Botox, Filler