พญ. ชุติมา เกิดศิริ

พญ. ชุติมา เกิดศิริ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ผิวหนัง

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. ชุติมา เกิดศิริ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 9:00 am - 4:00 pm
วันพฤหัส 9:00 am - 5:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2553

: วท.ม., เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: ผิวหนังและความงาม

: เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

การศึกษาหลังปริญญา

: แพทย์ปฏิบัติสาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง ปี 2556

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Laser, Botox, Filler