ทพ. ธีรชัย ลิมป์ลาวัณย์

ทพ. ธีรชัย ลิมป์ลาวัณย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมประดิษฐ์

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย ทพ. ธีรชัย ลิมป์ลาวัณย์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ 5:00 pm - 7:00 pm
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: ทันตกรรมประดิษฐ์

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: