ทพญ. รชตวรรณ ลีลารังสรรค์

ทพญ. รชตวรรณ ลีลารังสรรค์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย ทพญ. รชตวรรณ ลีลารังสรรค์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -
 ประวัติการศึกษา

: ทบ., มหาวิทยาลัย

: ศัลยศาสตร์ฯ, มหาวิทยาลัยมหิดล

: ทันตแพทย์ประจำบ้าน, ศัลยศาสตร์ม ,มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: ศํลยศาสตร์ช่องปาก, ทันตแพทย์สภา