พญ. เนตรนภา ยังรอต

พญ. เนตรนภา ยังรอต

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สาขาวิชา ผิวหนัง

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. เนตรนภา ยังรอต ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 9:00 am - 8:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: The American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM)

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: ตจวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: เวชศาสตร์ครอบครัว

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาย่อย

: สาขาฝังเข็มพื้นฐานและฝังเข็มผิวหน้า กระทรวงสาธารณสุข

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Skin disease and cosmeties : Botox, Filler, Laser ทั้ง Abrasive และ Non-Abrasive, Anti Aging