นพ. ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์

นพ. ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 12:00 am - 2:00 pm

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: อายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

: Certificate in clinical Cardiac Electrophysiology (Auckland City Hospital, New Zealand)***(เฉพาะวันอาทิตย์สัปดาห์ 1 และ 3 ของเดือน)