พญ. สุดารัตน์ เอื้อศิริวรรณ

พญ. สุดารัตน์ เอื้อศิริวรรณ

แผนก

โรคเด็ก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สาขาวิชา โรคหัวใจ

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. สุดารัตน์ เอื้อศิริวรรณ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 9:00 am - 4:00 pm

ประวัติการศึกษา

:

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: กุมารเวชศาสตร์    

: อนุสาขากุมารเวชสาสตร์โรคหัวใจ

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

:*** (เฉพาะอาทิตย์ ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือน)