พญ.   กุลกันยา    หุตะยานนท์

พญ. กุลกันยา หุตะยานนท์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สาขาวิชา รังสีวิทยา

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. กุลกันยา หุตะยานนท์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 8:00 am - 3:00 pm
วันพุธ -
วันพฤหัส 8:00 am - 3:00 pm
วันศุกร์ 8:00 am - 3:00 pm
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: รังสีวิทยาวินิจฉัย

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

:


*** (เฉพาะวันพฤหัสบดี ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน)