TH EN

Home : ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท :

พญ. กุลกันยา หุตะยานนท์

กุลกันยา
ชื่อแพทย์ พญ. กุลกันยา หุตะยานนท์
สาขาที่เชี่ยวชาญ สาขาวิชา รังสีวิทยา
แผนก เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย
ประวัติแพทย์ วุฒิบัตร   

พ.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในสาขารังสีวินิจฉัย

ตารางออกตรวจ พญ. กุลกันยา หุตะยานนท์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 8:00 am - 3:00 pm
วันพุธ -
วันพฤหัส 8:00 am - 3:00 pm
วันศุกร์ 8:00 am - 3:00 pm
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -