นพ. กานดิศ นิ่มเจริญดี

นพ. กานดิศ นิ่มเจริญดี

แผนก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สาขาวิชา วิสัญญีวิทยา

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. กานดิศ นิ่มเจริญดี ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 11:00 am - 8:00 pm
วันพุธ 11:00 am - 8:00 pm
วันพฤหัส 11:00 am - 8:00 pm
วันศุกร์ 7:00 am - 6:00 pm
วันเสาร์ 8:00 am - 6:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: วิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: