พญ. กรรณณัฐ สินทร

พญ. กรรณณัฐ สินทร

สาขาที่เชี่ยวชาญ

รังสีวิทยาทั่วไป

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. กรรณณัฐ สินทร ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 8:00 am - 5:00 pm
วันพฤหัส 8:00 am - 8:00 pm
วันศุกร์ 8:00 am - 5:00 pm
วันเสาร์ 8:00 am - 5:00 pm
วันอาทิตย์ 8:00 am - 12:00 am

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2546

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: รังสีวินิจฉัย แพทยสภา ปี 2553