TH EN

Home : ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท :

พญ. กรรณณัฐ สินทร

กรรณณัฐ
ชื่อแพทย์ พญ. กรรณณัฐ สินทร
สาขาที่เชี่ยวชาญ สาขาวิชา รังสีวิทยา
แผนก เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย
ประวัติแพทย์ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ (Board) สาขา

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี 2546

สาขาวิชาที่ชี่ยวชาญพิเศษ (Sub-Board) สาขา

- รังสีวินิจฉัย แพทยสภา ปี 2543

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

-

ตารางออกตรวจ พญ. กรรณณัฐ สินทร

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 8:00 am - 5:00 pm
วันพฤหัส 8:00 am - 8:00 pm
วันศุกร์ 8:00 am - 5:00 pm
วันเสาร์ 8:00 am - 5:00 pm
วันอาทิตย์ 8:00 am - 12:00 am