พญ. กัณฐรัตน์ สุคนธมาน

พญ. กัณฐรัตน์ สุคนธมาน

แผนก

ตา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

โรควุ้นตา และจอประสาทตา

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. กัณฐรัตน์ สุคนธมาน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส 5:00 pm - 8:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 8:00 am - 12:00 am
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  ปี 2549

วุฒิบัตร

: จักษุวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: โรคของวุ้นตาและจอประสาทตา