นพ. ไพโรจน์ ธีรนัยพงศ์

นพ. ไพโรจน์ ธีรนัยพงศ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมทั่วไป

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. ไพโรจน์ ธีรนัยพงศ์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส 4:00 pm - 8:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2546

วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557