นพ. รัชยุทธ ธนปิยชัยกุล

นพ. รัชยุทธ ธนปิยชัยกุล

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สาขาวิชา สมองและระบบประสาท

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. รัชยุทธ ธนปิยชัยกุล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 8:00 am - 12:00 am
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2544

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: ประสาทวิทยา

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

:***(เฉพาะวันเสาร์สัปดาห์ 1 และ 3 ของเดือน)