นพ.   วินัย    รัตนสุวรรณ

นพ. วินัย รัตนสุวรรณ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. วินัย รัตนสุวรรณ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 6:30 pm - 7:30 pm

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2529

: MPH.(Epidemiology), University of Washington, ประเทศสหรัฐอเมริกา

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: อายุรศาสตร์

: อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, Creighton University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

: เวชศาสตร์ครอบครัว

: เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลีนิก

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: โรคติดเชื้อทั่วไป

: HIV

: TB