พญ. อรุณศรี ไกรศักดาวัฒน์

พญ. อรุณศรี ไกรศักดาวัฒน์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สาขาวิชา ผิวหนัง

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. อรุณศรี ไกรศักดาวัฒน์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 8:00 am - 3:00 pm
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: ตจวิทยา

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: ตจศัลยศาสตร์

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Laser, Botox, Filler