พญ. ศานตี จิตติถาวร

พญ. ศานตี จิตติถาวร

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ผิวหนัง

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. ศานตี จิตติถาวร ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 6:30 pm - 7:30 pm
วันอังคาร 6:30 pm - 7:30 pm
วันพุธ 6:30 pm - 7:30 pm
วันพฤหัส 6:30 pm - 7:30 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 2:30 pm - 4:00 pm

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  คณะแพทยศาสตร์ ปี 2542

วุฒิบัตร

: กุมารเวชศาสตร์

: เวชศาสตร์ครอบครัว

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: Cosmetic Dermatosurgery

: Pediatric Dermatology Specialist