นพ. สัญชัย เชื้อสีห์แก้ว

นพ. สัญชัย เชื้อสีห์แก้ว

แผนก

โรคเด็ก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ต่อมไร้ท่อ

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. สัญชัย เชื้อสีห์แก้ว ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 1:00 pm - 3:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2509 

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: กุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2515

: กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, University of washington, Seattle, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2547

 


 ***ออกตรวจเฉพาะวันเสาร์ (ตามนัด)