TH EN

Home : ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท :

นพ. สัญชัย เชื้อสีห์แก้ว

สัญชัย
ชื่อแพทย์ นพ. สัญชัย เชื้อสีห์แก้ว
สาขาที่เชี่ยวชาญ สาขาวิชา ต่อมไร้ท่อ
แผนก เด็ก
ประวัติแพทย์  ****ออกตรวจเฉพาะวันเสาร์ที่ 1 (ตามนัด)

ตารางออกตรวจ นพ. สัญชัย เชื้อสีห์แก้ว

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 1:00 pm - 4:00 pm
วันอาทิตย์ -