นพ. อมร แซ่เล้า

นพ. อมร แซ่เล้า

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. อมร แซ่เล้า ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 4:00 pm - 8:00 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2547

วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

อนุสาขา

: อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลราชวิถี