พญ. ศุภวรรณ สุรักษ์รัตนสกุล

พญ. ศุภวรรณ สุรักษ์รัตนสกุล

แผนก

ตา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาเด็กและตาเข

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. ศุภวรรณ สุรักษ์รัตนสกุล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 8:00 am - 1:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2552

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2558