พญ. ดวงรัตน พรหมพงศา

พญ. ดวงรัตน พรหมพงศา

แผนก

ตา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาทั่วไป

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. ดวงรัตน พรหมพงศา ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 9:00 am - 12:00 am
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 9:00 am - 11:30 am
วันอาทิตย์ 9:00 am - 11:30 am

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2522

วุฒิบัตร

: จักษุวิทยา

: เวชศาสตร์ครอบครัว

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: ต้อกระจก