นพ. อภิชัย โภคาวัฒนา

นพ. อภิชัย โภคาวัฒนา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. อภิชัย โภคาวัฒนา ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 4:00 pm - 8:00 pm
วันพฤหัส 4:00 pm - 8:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: Electrophysiology Fellowship, Melbourne, Australia ปี 2557

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: อายุรศาสตร์ ปี 2553

: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ปี 2555

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Cardiac Implantable Electronic Device (CIED)

: Cardiac Electrophysiology

: Cardiac Arrhythmia

: Heart Failure