นพ. จตุพร ดวงพัตรา

นพ. จตุพร ดวงพัตรา

แผนก

ตา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. จตุพร ดวงพัตรา ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 4:30 pm - 8:00 pm
วันพุธ 4:30 pm - 8:00 pm
วันพฤหัส 4:30 pm - 8:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 8:00 am - 12:00 am

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2552

วุฒิบัตร

: จักษุวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2558

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: โรคกระจกตา

: ผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (Lasik)