นพ. ธีระพัฏ จิตต์พูลกุศล

นพ. ธีระพัฏ จิตต์พูลกุศล

แผนก

ตา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

โรควุ้นตา และจอประสาทตา

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. ธีระพัฏ จิตต์พูลกุศล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 1:00 pm - 5:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2537

วุฒิบัตร

: จักษุวิทยา

: เวชศาสตร์ครอบครัว

อนุสาขา

: เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: นํ้าวุ้นตาและจอประสาทตา, The New York Eye and Ear Infirmary, New York, USA

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: การผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก

: Medical and Surgecal Treatment of Ultreous and Retina Diseases