พญ. มงคลธิดา อัมพลเสถียร

พญ. มงคลธิดา อัมพลเสถียร

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. มงคลธิดา อัมพลเสถียร ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 4:00 pm - 8:00 pm
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 8:00 am - 12:00 am

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2548

วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี     

อนุสาขา

: อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์