นพ. กิตติศักดิ์ สุรประยูร

นพ. กิตติศักดิ์ สุรประยูร

แผนก

โรคเด็ก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สาขาวิชา อายุรกรรมเด็ก

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. กิตติศักดิ์ สุรประยูร ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 12:00 am - 8:00 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: กุมารเวชศาสตร์

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: