พญ.  ใยวรรณ ธนะมัย

พญ. ใยวรรณ ธนะมัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมทั่วไป

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. ใยวรรณ ธนะมัย ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 5:30 pm - 7:30 pm
วันอังคาร -
วันพุธ 5:30 pm - 7:30 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 9:00 am - 10:00 am
วันอาทิตย์ -
 ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์

: เวชศาสตร์ครอบครัว

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: ต่อมไร้ท่อ และ เมแทบอลิซึม