พญ. เมธาวี จันทราภาส

พญ. เมธาวี จันทราภาส

แผนก

ตา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

โรควุ้นตา และจอประสาทตา

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. เมธาวี จันทราภาส ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 12:00 am - 4:00 pm
วันอังคาร 8:00 am - 4:00 pm
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2552

วุฒิบัตร

: จักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2558

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: จอประสาทตาและวุ้นในตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2559

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Pterygium

: Cataract Disease of Retina and Vitreous