นพ.  สุรตะ    อมรฤทธิ์รัตนา

นพ. สุรตะ อมรฤทธิ์รัตนา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมกระดูกและเกี่ยวกับข้อมือ

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. สุรตะ อมรฤทธิ์รัตนา ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 1:00 pm - 4:00 pm
วันอังคาร 10:00 am - 4:00 pm
วันพุธ -
วันพฤหัส 10:00 am - 3:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 1:00 pm - 4:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปี 2526

วุฒิบัตร

: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2530

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: ศัลยกรรมทางมือ และจุลศัลยกรรม (Hand Surgery, Microsurgery)