นพ. ถาวร ศิษยนเรนทร์

นพ. ถาวร ศิษยนเรนทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์การกีฬา

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. ถาวร ศิษยนเรนทร์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 4:00 pm - 8:00 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 9:00 am - 1:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลตำรวจ ราชวิทยาลัยฯ

: เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) โรงพยาบาลตำรวจ

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Arthroscopy & Sports Medicine