พญ.  ภัทรพร  ภู่ทอง

พญ. ภัทรพร ภู่ทอง

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สูติ-นรีเวช

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. ภัทรพร ภู่ทอง ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ 1:00 pm - 3:00 pm
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2531

วุฒิบัตร

: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

: เวชศาสตร์ครอบครัว