นพ.  วาฑิต   มุ่งการดี

นพ. วาฑิต มุ่งการดี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สูติ-นรีเวช

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. วาฑิต มุ่งการดี ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 8:00 am - 4:00 pm
วันอังคาร 8:00 am - 8:00 pm
วันพุธ 8:00 am - 4:00 pm
วันพฤหัส 8:00 am - 4:00 pm
วันศุกร์ 8:00 am - 4:00 pm
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา  

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปี 2533

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: เวชศาสตร์ครอบครัว

: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: เวชศาสตร์ปริกำเนิด

: เวชศาสตร์วัยทอง