พญ.   อังสุมาลิน    ศรีหล้า

พญ. อังสุมาลิน ศรีหล้า

สาขาที่เชี่ยวชาญ

มารดาและทารกในครรภ์

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. อังสุมาลิน ศรีหล้า ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 5:00 pm - 8:00 pm
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 9:00 am - 12:00 am
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2546

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อนุสาขา

: เวชศาตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM) แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Fetal Ultrasound Scan