อาจารย์ วิไล   ทรงกิจเจริญผล

อาจารย์ วิไล ทรงกิจเจริญผล

แผนก

โรคเด็ก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย อาจารย์ วิไล ทรงกิจเจริญผล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 12:00 am - 8:00 pm

ประวัติการศึกษา

: การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: การช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทั้งในและนอกประเทศ