TH EN

Home : ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท :

อ. วิไล ทรงกิจเจริญผล

วิไล
ชื่อแพทย์ อ. วิไล ทรงกิจเจริญผล
สาขาที่เชี่ยวชาญ สาขาวิชา ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
แผนก เด็ก
ประวัติแพทย์ วุฒิบัตร   

การศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความสนใจพิเศษ    การศึกษาของเด็กในปัจจุบัน, ด้าน IT สำหรับเด็ก, การช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทั้งในและนอกประเทศ

ตารางออกตรวจ อ. วิไล ทรงกิจเจริญผล

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 12:00 am - 8:00 pm