พญ.  จริยา   เลขยานนท์

พญ. จริยา เลขยานนท์

แผนก

โรคเด็ก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. จริยา เลขยานนท์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 2:30 pm - 4:00 pm
วันอังคาร -
วันพุธ 1:30 pm - 4:00 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ 1:30 pm - 4:00 pm
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปี 2511

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: อายุรกรรมเด็ก, American Academy