พญ. ดลนภา  รัตนากร

พญ. ดลนภา รัตนากร

สาขาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวช

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. ดลนภา รัตนากร ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส 6:00 pm - 7:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2548

วุฒิบัตร

: จิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: จิตเวชศาสตร์ผู้ สูงอายุ