นพ.  โกษา  อารีนิจ

นพ. โกษา อารีนิจ

แผนก

ตา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาทั่วไป

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. โกษา อารีนิจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: วิทยาศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2522

วุฒิบัตร

: จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2529(งดออกตรวจชั่วคราว)