นพ. นิพัทธิ์ กาญจนธนาเลิศ

นพ. นิพัทธิ์ กาญจนธนาเลิศ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวช

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. นิพัทธิ์ กาญจนธนาเลิศ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 5:00 pm - 6:00 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ 5:00 pm - 6:00 pm
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปี 2518

วุฒิบัตร

: จิตเวชศาสตร์

การศึกษาหลังปริญญา

: Residency Training in Phychistrist, Harlem Hospital Center, นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

: Staff Psychistist, Bronx State Hospital, นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: การใช้ยาจิตเวช

: สอนเรื่องการใช้ยาทางจิตประสาท