นพ.  ลัทธพล ม้าลายทอง

นพ. ลัทธพล ม้าลายทอง

แผนก

ตา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. ลัทธพล ม้าลายทอง ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 8:00 am - 12:00 am
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา 

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2548

วุฒิบัตร

: จักษุวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) ปี 2553

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2555