TH EN

Home : บริการการแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท

ศูนย์ทันตกรรม


"สร้างความประทับใจด้วย"รอยยิ้ม


ให้บริการครบวงจรโดยทันตแพทย์ผู้ชำนาญ ด้วยเครื่องมือที่สะอาด ปลอดเชื้อ เครื่องมือทุกชนิดผ่านระบบ Sterilization


การรักษาพื้นฐาน


  • อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ฟอกฟันขาว

การรักษาเฉพาะทาง


  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

  • ศัลยกรรมช่องปาก

  • โรคปริทันตวิทยา

  • รักษารากฟัน

  • ทันตกรรมจัดฟัน

  • ทันตกรรมรากเทียม

  • ทันตกรรมประดิษฐ์

  • ทันตกรรมทั่วไป
  Promotions & packages  ทีมแพทย์ ศูนย์ทันตกรรม  สาระความรู้ด้านทันตกรรม